تقدیر مسولین محترم سازمان بهزیستی از پدران و مادران مرکز یاس

تقدیر مسولین محترم سازمان بهزیستی از اعضا بنیاد خیریه فرزانگان ،پدران ومادران مرکز یاس به مناسبت گرامیداشت روز جهانی سالمندان در تاریخ هفتم مهرماه در سالن همایش  های بهزیستی استان تهران