دوره های آموزشی

شروع ثبت نام دوره های آموزشی نگهداری و مراقبت از سالمند 

جهت دانلود محتوای آموزشی دوره پرستاری و مراقبت از سالمند اینجا کلیک نمایید.

 

 

جهت نمایش مدارک مورد نیاز آموزش اینجا را کلیک نمایید