وقتی احساس تنهایی می کنی…

اینو بدون هیچکس با وجود خدا تو دنیا تنها نیست.

حالا که وجود خدا رو با تمام وجودت احساس کردی پاشو و یه آبی به دستتو صورتت بزن تا از کسلی دربیای

حالا که سرحال شدی چای خوش رنگ و دبش  بریزو خودتو به نوشیدن یه چای عالی و یه خوراکی خوشمزه دعوت کن.

اگر یه دوست خوب داری که می تونی تنهاییتو باهاش پر کنی، حتما برو سراغش اگر همچین دوستی نداری ،اصصصلا غصه نخور خودت بهترین دوست خودت باش.

اگه توانشو داری پاشو برو بیرون یه قدم بزن، اگرم نه وقت رو کردن هنرهاته، از آشپزی بگیر تا بافتنی، هرکاری که بلدی رو بکن، می تونی هنرهاتو هدیه کنی به دوستات یا بچه های گلت.

اینطوری هم خودتو خوشحال کردی هم اونارو.