کلینیک نورو فیدبک

نوروفیدبک چیست؟ ?What is neurofeedback درمان غیر دارویی برای: اختلال نقص توجه و بیش فعالی اختلال یادگیری اضطراب و وسواس افسردگی صرع میگرن بهبود حافظه و عملکرد مغز اعتیاد نوروفیدبک نوعی پسخوراند عصبی امواج مغزی می باشد. طبق یکی از اصول پایه سایبرتیک،  فرد نمی تواند متغییری را کنترل نماید مگر اطلاعات لازم از آن […]

ادامه