مراقبت و توانبخشی روزانه                          توانبخشی در منزل

بنیاد امید فرزانگان                                  مراقبت در منزل

طرح توانمند سازی سالمندان

با ارائه آموزش های لازم و انجام مناسب سازی محل زندگی به سالمندان در انجام مستقل امور زندگی کمک خواهیم کرد.

مراقبت در منزل

ما با استفاده از مراقبین آموزش دیده شرایطی را فراهم خواهیم کرد که سالمندان بدون نیاز به سایر افراد بتوانند با کمک مرکز نیازهای خود را براورده سازند

 

کلاس مدیتیشن مرکز روزانه سالمندان یاس کلاس مدیتیشن مرکز روزانه سالمندان یاس
کلاس مدیتیشن مرکز روزانه سالمندان یاس
کلاس مدیتیشن مرکز روزانه سالمندان یاس
بازی درمانی و تکنیک ابراز احساسات مرکز روزانه سالمندان یاس بازی درمانی و تکنیک ابراز احساسات مرکز روزانه سالمندان یاس
بازی درمانی و تکنیک ابراز احساسات مرکز روزانه سالمندان یاس
بازی درمانی و تکنیک ابراز احساسات مرکز روزانه سالمندان یاس
دورهمی تولد گروه پدران مرکز روزانه سالمندان یاس دورهمی تولد گروه پدران مرکز روزانه سالمندان یاس
دورهمی تولد گروه پدران مرکز روزانه سالمندان یاس
دورهمی تولد گروه پدران مرکز روزانه سالمندان یاس
برگزاری جشن تولد پدران مرکز روزانه سالمندان یاس برگزاری جشن تولد پدران مرکز روزانه سالمندان یاس
برگزاری جشن تولد پدران مرکز روزانه سالمندان یاس
برگزاری جشن تولد پدران مرکز روزانه سالمندان یاس
ورزش گروهی مرکز روزانه سالمندان ورزش گروهی مرکز روزانه سالمندان
ورزش گروهی مرکز روزانه سالمندان
ورزش گروهی مرکز روزانه سالمندان
کلاس توانبخشی شناختی فردی کلاس توانبخشی شناختی فردی
کلاس های فردی جهت بهبود وضعیت حافظه وشناخت مغزی سالمندان برگزار می شود.
کلاس توانبخشی شناختی فردی
کلاس توانبخشی شناختی فردی
نمایش بی کلام یاسی ها نمایش بی کلام یاسی ها
نمایش بیکلام یاسی ها در پارک ستارخان
نمایش بی کلام یاسی ها
نمایش بی کلام یاسی ها
ارزیابی سالمندان در پارک ستارخان ارزیابی سالمندان در پارک ستارخان
 ارزیابی سالمندان توسط پزشک،روانشناس و کاردرمانگر مرکز یاس در وارک ستارخان    
ارزیابی سالمندان در پارک ستارخان
ارزیابی سالمندان در پارک ستارخان
برگزاری جشن تولد مادران یاس برگزاری جشن تولد مادران یاس
برگزاری جشن تولد مادران یاس
برگزاری جشن تولد مادران یاس
برگزاری جشن تولد مادران یاس
اردوی باغ ملی گیاهشناسی اردوی باغ ملی گیاهشناسی
سالمندان در این اردو ضمن پر کردن اوقات فراغت و لذت بردن از طبیعت زیبای باغ در کنار دوستان اطلاعات بسیار ارزشمندی در خصوص کاشت و ‍پرورش گونه های مخ ...
اردوی باغ ملی گیاهشناسی
اردوی باغ ملی گیاهشناسی