اختلال حافظه در بیماری آلزایمر

آلزایمر بیماری پیشرونده و تدریجی می باشد و  اختلال شناختی  یکی از مهمترین بخش های آسیب این بیماری است  اختلال شناختی در حوزه های مختلفی از مغز آسیب می بیند که شامل حافظه، زبان، استدلال و قضاوت، کارکرد دیداری فضایی و توجه است که  ابتدایی ترین شکل  اختلال مربوط به حافظه می باشد در این مقاله ما به اختلال حافظه در بیماری آلزایمر می پردازیم.

با اینکه بیماری آلزایمر می تواند به روش‌های گوناگونی بر حافظه اثر بگذارد یکی از شاخص‌های بیماری این است که که حتی زمانی که یادگیری اطلاعات از طریق تمرین و بازیابی اطلاعاتی به درستی انجام می‌شود اما باز هم حافظه مختل است. به عبارت دیگر حتی زمانی که بیماران اطلاعات جدید را با تکرار های زیاد به خوبی می آموزند و می‌توانند اطلاعات را یادآوری کرده ولی اغلب  نمی توانند این اطلاعات را در تست‌های چندگزینه‌ای بشناسند. 

اختلال حافظه در بیماری آلزایمر

این نوع اختلال حافظه را اغلب به اختلال حافظه سریع فراموشی می شناسند یعنی با این وجود که این اطلاعات به صورت کامل آموخته شده اما توانایی بازیابی به شکل سریع و فوری وجود ندارد. از نظر علمی در اختلال خفیف شناختی مراحل خفیف و بسیار خفیف آلزایمر ثبت یا یادگیری مطالب سالم است اما یادآوری معمولاً مختل شده و بیماران نمی‌توانند مکالمات ثبت شده را از لیست انتخاب کند در این موارد ما از تست های شناختی مختلف از جمله موکا و تست های جامع  می ‌توانیم برای شناخت این مرحله کمک بگیریم.

در مرکز جامع توانبخشی سالمندان یاس کادر مجرب از جمله پزشک متخصص طب سالمندان و  روانشناس شناختی به ارزیابی اولیه در خصوص حافظه و بیماری آلزایمر می پردازیم ، تا بتوانیم با استفاده از تست های شناختی به روز افرادی را که دچار اختلال حافظه در مراحل خفیف هستند را تشخیص دهیم و برای پیشگیری از پیشرفت اختلال حافظه این افراد در هر سنی با بکارگیری به روز ترین امکانات تقویت حافظه و شناخت در کنار شما باشیم.