بازی درمانی در سالمندان

بازی درمانی مجموعه ای از سرگرمی هاست که از ایتدا زندگی هر فرد به شکل های متفاوت وجود داشته است .بازی درمانی در سالمندانبه عنوان یک کاردرمانی و توانبخشی ذهنی است .

در دوره سالمندی افراد به مرور زمان به دلیل از دست دادن و کاهش توانایی های فردی دچار  افسردگی و انزوا می شوند بازی درمانی به عنوان یکی از روش هایی که می تواند برمیزان  افسردگی و کیفیت روحی و جسمی سالمند  تاثیر گذار باشد با این روش افراد از حالت انزوا به اجتماع دعوت می شوند  و ذهنشان از موارد منفی منحرف شده و به بازی درگیر می شود.

بازی درمانی در سالمندان

اهداف بازی درمانی در سالمندان :

  • بهبود توانایی های فردی در حل مسائل

  • بهبود توانایی های حرکتی اندام ها با اجرای بازی های متفاوت

  • تخلیه احساسات و هیجانات در حین بازی درمانی

  • مشارکت سالمند و افزایش اعتماد به نفس او از حل کردن یک بازی

  • کاهش استرس و اضطراب روحی با درگیر کردن ذهنی سالمند

  • کاهش افسردگی و انزوا سالمند

سالمندان به دلیل اینکه تحت مراقبت روزانه توسط خانواده قرار می گیرند ممکن است از لحاظ روحی آسیب دیده و دچار پرخاشگری شوند که خانواده بدون اطلاع از این احساس و درک آنان شروع به دادن قرص های آرام بخش می کنند که نتایج خوبی را برای سالمند در پی نخواهد داشت، در این نوع درمان، به سالمند  فرصت داده می‌شود تا احساسات آزاردهنده و مشکلات درون خود را از طریق بازی بروز داده و آن‌ها را به نمایش بگذارد و بی قراری سالمند را به صورت غیر مستقیم کنترل می کند در بازی درمانی با سالمند  «خود درونی اش» را نشان می‌دهد. شدت احساساتی که برخی سالمندان در طول بازی درمانی از خود نشان می‌دهند گاهی بسیار تعجب آور است، احساساتی چون تنفر، ترس، تنهایی، ناامنی، احساس شکست، بی کفایتی و احساس ناخواسته بودن از این گونه احساسات است.

در بازی درمانی پس از آن که سالمند بازی با وسایل را شروع کرد، درمانگر با دقت اعمال و گفتار او را تحت نظر می‌گیرد و با مشاهده رفتارش در ضمن بازی به نگرانی‌های او پی می‌برد و پس از تفسیر و نتیجه‌گیری از عملکردهای سالمند، راه حل‌هایی مناسب برای مشکلات او ارائه می‌کند.