برنامه های سرگرمی و اوقات فراقت

مرکزتوانبخشی روزانه سالمندان یاس با برنامه های سرگرمی و اوقات فراقت سعی در ترغیب سالمندان به زندگی شاد در این دوران دارد  و شما می توانید  در کنار ما برای بهبود کیفیت زندگی خود در دوران سالمندی روزهای پر از شادی را در محیطی امن تجربه کنید.برنامه های سرگرمی و اوقات فراقت مرکز یاس شامل برگزاری مناسبت های ملی و مذهبی و برگزاری تور های سالمندی شامل طبیعت گردی ، تهران گردی و ایران گردی … می باشد که هر کدام را در زیر توضیح داده ایم و شما با کلیک بروی کلمات توضیحات آن را مشاهده خواهید کرد 

 برگزارری دعا

 برگزاری مناسبت های ملی و مذهبی

تور های سالمندی طبیعت گردی

 برگزاری تور های سالمندی شامل طبیعت گردی ، تهران گردی و ایران گردی