برگزاری جشن تولد پدران مرکز روزانه سالمندان یاس

برگزاری جشن تولد پدران مرکز روزانه سالمندان یاس توسط خود سالمندان در محیط شاد مرکز یاس برگزار می گردد.