برگزاری نمایشگاه آثار هنری به مناسبت هفته سالمندان

نمایشگاه آثار هنری  دستی سالمندان به همت مسولین سازمان بهزیستی در تاریخ ۹۷/۷/۷به مناسبت هفته جهانی سالمندی انجام شد .در این نمایشگاه ضمن بازدید مسولین مدعوین  محترم از اثارهنری  مراسم  اهدای لوح تقدیر از هنرمندان  صورت گرفت  .