تقدیر مسولین بهزیستی از پدران و مادران مرکز یاس

تقدیر مسولین بهزیستی از پدران و مادران مرکز یاس و اعضا بنیاد خیریه فرزانگان ،پدران ومادران مرکز یاس به مناسبت گرامیداشت روز جهانی سالمندان در تاریخ هفتم مهرماه در سالن همایش  های بهزیستی استان تهران