نشانیتهران، خیابان ستارخان، نیروگاه برق آلستوم، جنب نگهبانی
تلفن44280429فکس44280418
تلگرامtelegram.me/yasrehab95اینستاگرامyasrehab95

شماره تماس بخش روزانه:

۰۲۱۴۴۲۸۰۴۲۹

۰۹۰۱۶۹۰۴۷۸۷

شماره تماس بخش مراقبت در منزل :

۰۹۱۲۱۸۸۹۱۵۰

ارسال پیغام