توانبخشی سالمندان کم شنوا

برنامه های محافظت و توانبخشی کم شنوایی در سالمندان در ابتدا به صورت یک ویزیت مناسب پزشک و ارزیابی توانبخشی سالمندان نوع مشکل شنوایی آنها صورت می گیرد بعد از آن از طریق درمان های مختلف دارویی یا استفاده از سمعک و یا سایر برنامه های توانبخشی سالمندان انجام می گردد.

توانبخشی سالمندان کم شنوا

در برنامه توانبخشی سالمندان کم شنوا حتماً باید باید به برنامه های برای نوع برقراری ارتباط با شخص کم شنوا توجه گردد زیرا استفاده از درمانهای دارویی و جراحی و یا حتی با استفاده از از پروتز های توانبخشی مانند سمعک و کاشت حلزون این تنها بخشی ازپروسه درمان می باشد و توانبخشی برقراری ارتباط در این سالمندان می تواند در بالا بردن کیفیت زندگی آنان بسیار موثر باشد در این مطلب ما به چند مورد از راهکارهای برقراری ارتباط با سالمندان کم شنوا می پردازیم

  • جلب توجه سالمندان قبل از شروع صحبت و برقراری ارتباط با آنان

  • صحبت واضح و بدون فرکانس بالای صدا و یا حتی خیلی آهسته صحبت کردن

  • عدم فعالیت یا جابجایی زیاد در زمان ارتباط به کلامی با سالمند

  • برقراری ارتباط تصویری در حین مکالمه با سالمند

  • نیاز به تکرار مجدد کلمات در زمان ارتباط کلامی

  • در صورت عدم استفاده از موارد بالا برقراری ارتباط به صورت نوشتاری

راه های درمانی کاهش شنوایی سالمندان

با توجه به اثرات سالمندان  کم شنوا در فعالیت های روزانه آنها باید برای درمان کم‌شنوایی اقدامات مناسبی صورت گیرد تا از پیشرفت پیرگوشی در آنان جلوگیری شود تنها شدن بیشتر سالمند در خانواده و جامعه می گردد بنابراین استفاده به موقع و مناسب درمان های توانبخشی و پزشکی اثرات بسیار مثبتی برای زندگی بهتر از سالمند خواهد داشت استفاده از سمعک و یا در مواردی کاشت حلزون که برای کم شنوایی دو طرفه می تواند از جمله راهکارهای مناسب پزشکی برای سالمندان باشد و خانواده این سالمندان در برقراری ارتباط دوباره و هماهنگی آنها با این ابزار بسیار موثر است.