جشن تولد پداران مهدسالمندان یاس

جشن تولد پداران مهدسالمندان یاس

امروز ۲۲ آبان در مهد سالمندی  گلهای یاس دور یکدیگر جمع شدیم تا روز میلاد پدران عزیزمان را که نگاهشان زیباتر از خورشید ،دلشان پاک تر از آسمان و قلبشان زلال تر از آب است را شادمانه با یکدیگر جشن بگیریم .