داوطلبین خیر ماداوطلبین خیر ما

ما در این بخش به معرفی داوطلبین خیر ما در  این مرکز سالمندی می پردازیم .تمام آنچه از ثروت دنیا برای یک نفر می‌ماند، همین است که لبخندی بر دلی بنشانی و دست افتاده‌ای را بگیری، این عزیزانی که شما در مرکز روزانه سالمندان یاس فرصت حضور می یابند نشانه‌های خداوند هستند. آنها در میان ما هستند تا رابطه انسان با انسانیت قطع نشود.

امروز زمان آن رسیده است که آنچه را خداوند در خالصانه ترین برکت ها به ما عطا کرده با هدیه ای والاتر به مخلوقاتش بازگردانیممرکز روزانه سالمندان یاس یکی از مکان‌های مقدس خداست که محل آزمون ماست و من نیز همچون شما برای آن دغدغه دارم، پرداختن به امور سالمندان و دوره ای که هرکدام از ما آن را تجربه خواهیم کرد ، وظیفه انسانی هر فردی است.

داوطلبین خیر ما در  مرکز روزانه سالمندان یاس :

آقای گلکار

خانم بخشوده 


 

×

Powered by WhatsApp Chat

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟