دکتر شیرازی خواه

دکتر شیرازی خواه

MPH سالمندان

PHD تعیین کنند ه های اجتماعی(SDH)


من

دکتر شیرازی خواه هستم در سال ۱۳۷۸ موفق به اخذ مدرک پزشکی خود از دانشگاه کاشان شدم و سپس در یک مرکز معلولین ذهنی  بالای ۱۴ سال طرح نیروی انسانی خود را شروع کردم و بدین ترتیب از همان زمان با مقوله توانبخشی خصوصا توانبخشی پزشکی آشنا شدم. همزمان مطب خود را دایر کردم و به درمان بیمارانم پرداختم.

پس از یک سال به سمت دبیر کمیته برنامه ریزی رفاه اجتماعی سازمان بهزیستی در آمدم  و در قالب واحد طرح و برنامه در تدوین برنامه سوم توسعه سازمان بهزیستی استان قم  و چشم انداز ۲۰ ساله استان قم همکاری کردم. سپس در سال ۱۳۸۲  برای تکمیل تجربیات علمی و اجرایی خود از سازمان بهزیستی به دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی منتقل شدم. در سال ۱۳۸۳ موفق شدم در دوره های تکمیلی برای پزشکان در حوزه سالمندی  و در دانشگاه علوم بهزستی برگزار می گردید شرکت کنم و بدین ترتیب موفق شده تا مدرک دیپلم سالمندی  خود را تحت نظارت پروفسور فرانکو از دانشگاه گرونوبل فرانسه بگیرم و این نقطه عطف بزرگی برای من در حوزه درمان سالمندان بود از آن به بعد مطالعات، طرح ها و مقالات خودم را به حوزه سالمندی معطوف کردم. تا اینکه در سال ۱۳۸۸ موفق  به اخذ مدرکMPH  سالمندان در دانشگاه علوم بهزیستی شدم و در همان سال اقدام  به تاسیس مرکز جامع توانبخشی سالمندان نمودم.

دکتر شیرازی خواه

نکته ای که در توانبخشی سالمندان همیشه برای من جای  سوال داشت این بود که چرا در درمان سالمندان علی رغم درمانهای پزشکی و مراقبتهای انجام شده ما به نتیجه مطلوب نمی رسیم؟ همین سوال من را ترغیب کرد تا در رشته جدیدی که در دانشگاه راه اندازی شده بود به نام عوامل اجتماعی تعیین کننده سلامت (SDH)  شرکت کنم لذا از سال ۱۳۹۳ در این رشته پذیرفته شدم و هم اکنون در حال توسعه مطالعات خودم در این رشته در قالب توانبخشی اجتماعی هستم و در کنار آن به عنوان مدیر و پزشک مرکز یاس در خدمت سالمندان عزیز می باشم .