روانشناسی شخصیت شوخ طبع

در این مقاله به توضیح روانشناسی شخصیت شوخ طبع می پردازیم . در انتها متن حتما ویدیو مرتبط با این مقاله را تماشا کنید .

با انسان هایی برخورد داشته اید که اغلب اوقات می خندند و انگار هیچ غم و رنجی ندارند و زندگی در تمام اوقات روی خوش را به آنها نشان داده است؟ واقعا این انسان ها از درون شاد هستند و  یا نقابی از شادی به چهره زده اند تا غم و دردها ی خود را پنهان کنند؟

روانشناسی شخصیت شوخ طبع

شوخ طبعی یک ویژگی شخصیتی و روانی است. بنابراین نمی توانیم بگوییم هرشخصی که دارای شخصیت شوخ طبعی است لزوما مشکلی دارد و برای گذاشتن سرپوشی برغم ها و مشکلاتش این گونه رفتار می کند. گاهی هم انسان هایی وجود دارند که در زندگی شخصی و همگانی خود به نظر موفق نیستند ولی خلق شاد و خونسردشان ناشی از افکار شخصیتی و دنیای درون آنهاست و زمانی که با این افراد بیشتر معاشرت داشته باشیم متوجه می شویم این آدم ها تنها به دلیل اینکه عرصه  زندگی را به خود تنگ نمی کنند اینگونه هستند. عقاید فکری و درونی این افراد نسبت به مسائل بیرونی بسیار نسبت به سایر انسان ها متفاوت است و از اینکه نسبت به اتفاق های روزمره حساسیت زیادی نشان دهند خودداری می کنند. این انسان ها کمتر از سایر دیگران منفی نگر هستند و چشمانشان را بیشتر به نقاط مثبت مسائل باز نگه می دارند و در نتیجه اصلا زودرنج نیستند. و اغلب به خاطر این گونه شخصیت ها زمانی که با شکستی در زندگیشان مواجه می شوند، دنیا برایشان به آخر نمی رسد.

در مقایسه با این افراد ، ذهن و فکر انسان های مقابل حساس و زودرنج  تر  می باشد و بیشتر درگیر پردازش افکار منفی نسبت به مسائل پیرامون خود هستند . اگر با یک فردی که زندگی را سخت نمی گیرد مواجه شوید برای مثال خواهید دید برای رفتن به یک مهمانی سریع لباسی از میان لباس هایش پیدا می کند و به مهمانی می رود چون هدفش این است که به مهمانی برود و برایش مهم نیست که از ۲ هفته قبل و یا همان روز دعوت شده ، اما افراد سخت گیر معمولا باید از ۱ هفته قبل به آنها اطلاع داده شود تا لباس مناسب پیدا کنند یا حتی بخرند.

در ویدیو زیر با شخصیت شوخ طبع بیشتر آشنا می شویم .

برای تماشا ویدیو اینجا کلیک نمایید .