زمین خوردن در سالمندی

زمین خوردن در سالمندی

تعریف زمین خوردن در سالمندی :

عبارتست از حادثه ای که نتیجه آن قرار گرفتن ناخواسته فرد بر روی زمین با / یا بدون از دست دادن هوشیاری و با / یا بدون آسیب می باشد. زمین خوردن با وقایع مهم حاد داخلی (صرع، سکته مغزی، سنکوپ) و تصادفات (تصادف ماشین) تفاوت دارد.

۲ـ علت زمین خوردن در سالمندی

زمین خوردن علل مختلفی دارد، و معمولاً ترکیبی از علل داخلی (مانند تعادل ضعیف، اختلالات بینایی یا شناختی)، علل خارجی (مانند مصرف چند دارو) و علل محیطی ( مانند روشنایی ضعیف، نبود امکانات ایمنی، وجود قالیچه های لغزنده روی سنگ) منجر به زمین خوردن سالمندی می گردد. زمین خوردن عموماً نشانه بسیاری از بیماریهای حاد در سالمندان می باشد.

۳ـ ارزیابی:

برای انجام ارزیابی باید بیماری حاد یا یک پروسه سیستمیک یا متابولیک را رد نمود (مانند عفونت، اختلال الکترولیتی و …) البته این پروسه با گرفتن شرح حال، معاینه فیزیکی و آزمایشات مشخص می شود (به شکل ۱ مراجعه شود). روش های درمانی حالت حاد با زمین خوردن های مکرر متفاوت است.

۴ـ شرح حال:

 • موقعیت زمین خوردن:

 1. مکانیکی: مثلاً لغزیدن یا سرخوردن، مخاطرات محیطی (حدودی نیمی از موارد را شامل می شود).

 2. غیرمکانیکی: مثلاً سرگیجه، ضعف (نیاز به تشخیص دارند).

 • علائم همراه مانند سبک سری، سرگیجه، سنکوپ، ضعف، گیجی و منگی، تپش قلب.

 • بیماریهای همراه مرتبط مانند سکته مغزی که در گذشته رخ داده است، پارکینسون، بیماری قلبی، صرع، افسردگی، اضطراب، کم خونی، اختلال حسی، پوکی استخوان، اختلال شناختی.

 • سابقه زمین خوردن (مکرر، چندبار در سال اخیر؟ و … ).

 • سابقه داروئی: به داروهای پایین آورنده فشارخون یا دارای اثر عصبی ـ روانی توجه شود.

  برای جلوگیری از سقوط در سالمندان چه اقداماتی انجام دهیم؟

  • به سالمند در پوشیدن جوراب و کفش ترمز دار کمک کنید.

  • اطمینان داشتن از نور مناسب در خانه به ویژه در نقاطی ک امکان افتادن وجود دارد.

  • استفاده از چراغ خواب در اتاق خواب، راه رو و پله ها

  • فرش هایی که روی زمین ثابت نیستند را با چسب ثابت کنید.

  • سیم های برق را روی زمین رها نکنید.

  • دستگیره هایی را در حمام، سرویس بهداشتی راه رو راه پله و کنار تخت سالمند نصب کنید.

  • از نردبان یا چهارپایه برای دسترسی به وسایل مورد نیاز استفاده نکنید. از مراقبین خود بخواهید که به شما کمک کنند.