زونا در سالمندی

بیماری زونا در سالمندی یک بیماری ویروسی می باشد که ویروس ایجاد کننده این بیماری از طریق تماس با بدن افراد مبتلا آ طریق انتشار در هوا هوا به شکل ویروس آبله مرغان آن به این افراد سرایت پیدا می کند افرادی که و آبله مرغان مبتلا شده اند در آینده ویروس نهفته و غیرفعال آن ممکن است دوباره فعال کردن بعد از طول رشته های عصبی به طرف پوست ترکت نماید و در نتیجه در مدینه‌ای پوستی به شکل ضایعه پوستی به نام زونا خود را نشان دهد.

زونا در سالمندی

علائم بیماری زونا در سالمندی

احتمال ابتلاء بیماری زونا آنا در هر سنی ممکن است رخ دهد اما با افزایش سن احتمال ایجاد آن بیشتر خواهد شد افرادی که در سنین بالای ۶۰ سال هستند حدود ۱۰ برابر بیشتر از سایر افراد به این بیماری مبتلا می شوند.

آیا بیماری زونا در سالمندان واگیردار است؟

بله بیماری زونا یک بیماری مسری و قابل سرایت است. اما قدرت انتقال ویروس این بیماری کمتر از ویروس آبله مرغان است. برای عدم ابتلا به بیماری زونا باید از ارتباط با فرد مبتلا جلوگیری کنید. به هیچ عنوان به تاول‌های فرد مبتلا دست نزنید. زونا بیشتر در سالمندان و افراد میانسال رایج است و مسری بودن آن اصولا شامل کودکان نمی‌شود. همچنین در صورت تماس با افرادی که قبلا آبله مرغان نگرفته اند و یا واکسن آنرا تزریق نکرده اند واگیر دار محسوب می شود.

درمان بیماری زونا

با توجه به تحقیقات جدید بیماری زونا تا بحال درمان خاصی پیدا نشده اند است و این بیماران باید دوره بیماری را را با کنترل علائم طی کنند درمانهای دارویی ضد ویروسی برای کنترل علائم و بهبودی سریع تر از جمله بهبودی سریعتر ضایعات پوستی و خارش و درد می‌تواند موثر باشد

یادمان باشد بیماری زونا همانند بیماری آبله مرغان یک بیماری مسری و واگیردار است اما سرعت و قدرت انتقال این ویروس به اندازه آبله مرغان نمی باشد بایدتوصیه کرد  که فردی زونا دارد از لمس ضایعات آن جلوگیری کنیم.