سؤالاتی که باید از یک ارائه دهنده مراقبت در منزل بپرسید:

• آیا شخص، نیروی رسمی مرکز است.

• آیا مراقبان قبلا آموزش دیده اند؟ آیا آنها آموزش مداوم را دریافت می کنند؟

• توسط چه کسی؟

• چند بار در ماه؟

• آیا این آموزش شامل زوال عقل یا آموزش در خصوص بیماران آلزایمر هم می باشد؟

• آیا سلامت جسمانی، بهداشت، سوپیشینه و عدم اعتیاد اشخاص توسط مرکز بررسی شده است ؟

• آیا مراقبان تحت پوشش بیمه میباشند؟

• آیا پوشش بیمه جبران خسارت مراقبان را دارد؟

• آیا می توانیم مجوزهای مربوط به شرکت را بررسی کنیم؟

• آیا شرکت پرستاری در صورت بروز مشکل در طول قراردادنیروی جایگزینی را معرفی میکند؟

×

Powered by WhatsApp Chat

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟