فیزیوتراپی مرکز یاس

  فیزیوتراپی مرکز یاس، به سالمندانی که از طرف پزشکان محترم خارج و یا داخل مرکز ارجاع شده اند و دارای محدودیت در راه رفتن ، عدم تعادل و یا درد دارند و یا دوران نقاهت بعد از جراحی را می گذرانند با استفاده از تجهیزات و دستگاههای فیزیوتراپی و تمرینات درمانی می تواند به کاهش درد و بازگرداندن عملکرد های بدنی مانند انعطاف پذیری، قدرت تعادل و هماهنگی کمک کند..

فیزیوتراپی مرکز یاس

مواردی که در سالمندی به فیزیوتراپی مرکز یاس نیازدارد ؟

  • تقویت عضلات اندام تحتانی

  • تقویت عضلات اندام فوقانی

  • بیماریهای رماتیسمی 

  • بیماری های مزمن مفاصل مانند آرتروز 

  • دیسک مهره های گردنی، کمری 

  • تنگی کانال نخاع 

  • دوره نقاهت بعد از جراحی های مفاصل 

  • دوره نقاهت بعد از شکستگی مفاصل 

در مرکز یاس بر آن هستیم با یک ارزیابی جامع در ابتدا توسط پزشک مرکز و تیم فیزیوتراپی یک برنامه توانبخشی کاربردی و اصولی با تمام امکانات لازم در بخش حرکتی و جسمی و ارزیابی مجدد در اتمام جلسات فیزیوتراپی از سوی پزشک روند درمانی را اساسی تر پی بگیریم و تفاوت ما با سایر مراکز در کار تیمی توانبخشی است و شما می توانید در محیطی امن به دور از استرس روند درمانی خود را انجام دهید .

خدمات بخش فیزیوتراپی :
• تحریک الکتریکی توسط دستگاه های پیشرفته
• انجام تمرینات کششی و قدرتی عضلات
• تمرینات تعادلی وتمرینات حفظ و ارتقاء انعطاف پذیری مفاصل

جهت ثبت نام و استفاده از کلاسهای گروهی و یا فردی با

بخش مراقبت و توانبخشی روزانه مرکز یاس

۰۲۱۴۴۲۸۰۴۲۹

 تماس حاصل فرمایید.