مراسم ختم انعام جهت شفای بیماران

 روز دوشنبه مورخ ۹۷/۸/۲۶مراسم ختم انعام جهت شفای بیماران با حضور مادران عزیز و سرکار خانم فهیمی مربی مجرب قرآن در مرکز یاس جهت دعا برای شفای بیماران برگزار گردید .