در این بخش شمارا به دیدن ویدیو های مربوط به مراقبت در آلزایمر و شناخت مراقبت های آن دعوت می نماییم .

مراقبت از سالمندان مبتلا به آلزایمر

آلزایمر چیست؟

تکنیک کاهش استرس در آلزایمر

بی قراری و خارج شدن از منزل در آلزایمر

بی قراری و ترس در آلزایمر

توهم در آلزایمر

مراقبین افراد مبتلا به آلزایمر

ایجاد تفکر استراتژیک در آلزایمر

اهداف توانبخشی آلزایمر در سالمندان

اهداف توانبخشی آلزایمر در سالمندان قسمت اول(مهارت شناختی)

اهداف توانبخشی آلزایمر در سالمندان قسمت دوم(مهارت شناختی)

اهداف توانبخشی آلزایمر در سالمندان قسمت سوم(حوزه عاطفی)

اهداف توانبخشی آلزایمر در سالمندان قسمت چهارم(حوزه عاطفی)

اهداف توانبخشی آلزایمر در سالمندان قسمت پنجم(حوزه عاطفی)

امنیت محل زندگی سالمند مبتلا به آلزایمر

کاهش آسیب های روانی ناشی از افت شنوایی در سالمندان مبتلا به آلزایمر

اصول مراقبتی تعامل با فرد مبتلا به آلزایمر

فعالیت توانبخشی ذهنی آگاهی به مکان ها

طریقه مصرف دارو در فرد مبتلا به دمانس

اصول ارتباط با بیماران مبتلا به دمانس و آلزایمر( مهارت درک متقابل)

اصول ارتباط با بیماران مبتلا به دمانس و آلزایمر (مهارت ارتباطی)

تفاوت آلزایمر با فراموشی روزمره

میخچه پا و راه های درمان آن

تغییرات فیزیولوژیک پوست و مو در سالمندان

مراقبت از پوست و مو در سالمندانعلامت بی حسی در پا و راه های درمان آن

اهمیت مصرف آب در سالمندان

علل و علایم بی اشتهایی در سالمندان

راهکارهای درمانی در بی اشتهایی سالمندان

توصیه های مراقبتی خانواده افراد مبتلا به آلزایمر

 

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟