مراقبت عمومی در سالمندان

در دوران سالمندی تغییرات وسیعی در ساختار جسمی، روحی و روانی فرد اتفاق می افتد و باعث می شود نیازهای افراد سالمند متفاوت از دیگر افراد باشد.

پاسخ به این نیازها بایستی توسط یک فرد اموزش دیده باشد تا با شناخت از نیازها اصول مراقبت عمومی در سالمندان را ارائه دهد.

اصول مراقبت در منزل ۳۱_ ورزش سالمندی ۴

اصول مراقبت در منزل ۳۰_ ورزش سالمندی ۳

اصول مراقبت در منزل ۲۹_ ورزش سالمندی ۲

اصول مراقبت در منزل ۲۸_ ورزش سالمندی ۱

اصول مراقبت در منزل ۲۷_ بهداشت دوره سالمندی ۳

اصول مراقبت در منزل ۲۶_ بهداشت دوره سالمندی ۲

اصول مراقبت در منزل ۲۵_بهداشت دوره سالمندی ۱

اصول مراقبت در منزل ۲۴_تغییرات جسمانی دوره سالمندی ۳

اصول مراقبت در منزل ۲۳_تغییرات جسمانی دوره سالمندی ۲

اصول مراقبت در منزل ۲۲_تغییرات جسمانی دروه سالمندی ۱

اصول مراقبت در منزل ۲۱_جابه جایی افراد دارای ناتوانی ۵

اصول مراقبت در منزل ۲۰_جابه جایی افراد دارای ناتوانی ۴

اصول مراقبت در منزل۱۹_جابه جایی افراد دارای ناتوانی ۳

اصول مراقبت در منزل۱۸_جابه جایی افراد دارای ناتوانی۲

اصول مراقبت در منزل۱۷_جابه جایی افراد داری ناتوانی ۱

اصول مراقبت در منزل ۱۶_وضعیت صحیح استراحت در تخت

اصول مراقبت در منزل ۱۵_ایمنی در سالمندان ۱

اصول مراقبت در منزل ۱۴_مراقبت های جسمانی ۲

اصول مراقبت در منزل ۱۳_مراقبت های جسمانی ۱

اصول مراقبت در منزل ۱۲_مراقبت های بهداشتی ۲

اصول مراقبت در منزل ۱۱_مراقبت های بهداشتی ۱

اصول مراقبت در منزل۱۰_ علایم حیاتی۳

اصول مراقبت در منزل۹_علایم حیاتی۲

اصول مراقبت در منزل ۸_علائم حیاتی ۱

اصول مراقبت در منزل ۷

اصول مراقبت در منزل ۶

اصول مراقبت در منزل ۵

اصول مراقبت در منزل ۴

اصول مراقبت در منزل ۳

اصول مراقبت در منزل ۲

اصول مراقبت در منزل ۱

×

Powered by WhatsApp Chat

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟