مستانه زبر دست

روانشناس تیم یاس


اینجانب مستانه زبردست در سال ۱۳۸۵ لیسانس روانشناسی عمومی خود را اخذ نمودم و از آن پس بصورت پاره وقت در یک شرکت خصوصی بعنوان مشاور تامین منابع انسانی مشغول به کار شدم. در سال ۱۳۹۰ در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد کرج پذیرفته شدم و از آن زمان تا کنون افتخار همکاری با استاد ارجمندم آقای دکتر جهانیان را دارم، همچنین دوره کارورزی را در کلینیک مهرتابان در محضر اساتید بزرگوارم آقایان دکتر مهریار و دکتر جزایری گذرانده‌ام  و از سال ۹۴ ۱۳بعنوان مشاور در دانشگاه آزاد تهران جنوب واحد شکوه مشغول بکار هستم. همچنین از سال ۱۳۹۲ پایان نامه خود را در زمینه اثربخشی خاطره گویی بر سلامت روان و امید به زندگی سالمندان را در مرکز یاس و با همکاری سالمندان عزیز اجرا نمودم و از آن زمان افتخار آشنایی و همکاری با خانم دکتر شیرازی خواه را دارم که بزرگترین لطف پروردگار به من بوده.