دراین قسمت شما را به دیدن ویدیو های مختلف مهارت های شناختی وتقویت حافظه دعوت می کنیم

مهارت های شناختی

مهارت شناختی _تقویت حافظه بینایی و لامسه

مهارت شناخت و حافظه_شناخت مفاهیم۱

تقویت حافظه کلامی و نوشتاری

تقویت حافظه دیداری

تقویت حافظه نوشتاری

تقویت خزانه لغات

تمرین حافظه دیداری

تمرین حافظه و تجسم فضایی

تمرین حافظه نوشتاری

تمرین حافظه دیداری و شمارش

افزایش توجه در تطابق

تمرین حافظه و توجه

تمرین حافظه در منزل

تقویت حافظه کلامی

تقویت حافظه دیداری و توجه بینایی

بارش فکری

تمرین حافظه متضاد و مترادف

تمرین حافظه شمارش

تمرین حافظه واژگان پیشوندی

تمرین حافظه اطلاعات عمومی

تقویت حافظه با محاسبات ریاضی

مرتب کردن حروف

هوش و حل مسئله ۲

هوش و حل مسئله

تمرین حافظه و خلاقیت

تمرین تقویت توجه انتخابی

تمرین تقویت حافظه چهره شناسی

تقویت حافظه دیداری

تمرین ساخت واژه

دیابت و اختلال شناختی

تقویت حافظه دیداری

نقاشی درمانی                                  

 مسیر یابی

رنگ درمانی 

تمرین کلمه سازی 

حل معما ساخت کلمه 

حل معما تصویری 

تمرین تشبیه سازی 

حل جدول ریاضی 

تمرین یافتن کلمات 

تمرین تقویت حافظه در منزل

حدس جواب معما

تمرین جمله سازی

تمرین هوش ریاضی

تمرین شناختی تقویت حافظه بلند مدت (شناخت مشاهیر)

تمرین به خاطرسپاری و تقویت حافظه کوتاه مدت

تمرین محاسبه ریاضی

شناخت تفاوت ها

تمرین تقویت حافظه کوتاه مدت

تمرین محاسبه ریاضی

تقویت حافظه

مهارت طبقه بندی حافظه

مهارت تقویت حافظه کوتاه مدت

مهارت شناختی تقویت دیداری

بازی شناختی یادآوری چهره ها

مهارت شناختی مسیر یابی

مهارت شناختی محاسبات ریاضی

تقویت حافظه دیداری

مهارت شناختی تقویت حافظه واژگان

بازی شناختی با توپ

تمرین توجه انتخابی حافظه

تقویت قدرت استدلال در سالمندی

 

 

×

Powered by WhatsApp Chat

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟