موسیقی درمانی

موسیقی درمانی شکلی از هنر است که احساس، عاطفه ، ادراک و شناخت انسان را بدون نیاز به تکلم و زبان منتقل می کند. استفاده بشر از موسیقی، امری آسان و قابل دسترس بوده است، چون ریتم و ملودی، به عنوان دو رکن اساسی موسیقی، در سرشت انسان وجود داشته است.

هدف ازاجرای کلاس موسیقی درمانی در مرکز مراقبت و توانبخشی روزانه سالمندان یاس چیست ؟

  • به عنوان یک ضد افسردگی طبیعی عمل می کند و با دقت در انتخاب نوع موسیقی می تواند بر خلق و کاهش افسردگی افراد تأثیر داشته باشد . در همین راستا، استفاده از موسیقی در سالمندان با ریتم ملایم و آرامش بخش می تواند در کاهش ریشه های افسردگی مثل خشم، ناکامی، غمگینی و اضطراب کمک کند و در بهبود الگوهای رفتاری نقش داشته باشد .

  • موسیقی درمانی در سلامت شناختی، فیزیکی و هیجانی سالمندان نیز نقش دارد و از طریق نظمی که درترتیب نت های مختلف وجود دارد و نیز به واسطه کلام، سلامت روان سالمند را تقویت می کند. و در عین حال از افراد در برابر غمگینی، احساس گناه و تنهایی محافظت می کند و می توان از آن در جهت مبارزه با احساسات ناخوشایند و کاهش احساس تنهایی افراد افسر ده استفاده کرد.

  • از طریق شرکت در کلاسهای موسیقی درمانی روابط اجتماعی سالمند تقویت می شود و فرصتی برای تعامل و همکاری با دیگران فراهم می کند و احساس طرد از خانواده و وابستگی را کاهش می دهد.

  • احساس کنترل بر زندگی را بالا برده، دلهره و تنیدگی را کاهش دهد و اعتماد به نفس اسالمندان را غنی سازد.

نحوه برگزاری کلاس و تعداد جلسات موسیقی درمانی و فواصل آن در یخش مراقبت و توانبخشی روزانه مرکز یاس چیست؟

فعالیت ها و تعداد جلسات در موسیقی درمانی به نوع  نقیصه  و مشکل سالمند بستگی دارد. برای مثال سالمندانی که مشکل حرکتی دارند برنامه های ریتمیک به کنترل حرکتی آنها کمک می کند. معمولا جلسات موسیقی درمانی گروهای کوچک  همسانی هستند که گاهی به صورت ۳ نوبت در هفته و یا یک مرتبه در هفته به مدت هر جلسه ۴۵ دقیقه انجام می شود .معمولا هر جلسه به موضوع  خاصی اختصاص دارد  از جمله: ترانه های ساده در مورد نگرانی های شخصی، استفاده از تکنیکهایی که افتخارات سالمند را بیاد می آمورد و ..

جهت ثبت نام و استفاده از کلاسهای گروهی و یا فردی با

یخش مراقبت و توانبخشی روزانه مرکز یاس

 تماس حاصل فرمایید.