نرم افزار شناختی و تقویت حافظه

نرم افزار شناختی و تقویت حافظه راهکاری نوین برای افزایش حافظه که در مرکز توانبخشی روزانه سالمندان یاس تحت نظارت کارشناسان مجرب انجام می شود. 

برای اطلاعات بیشتر  اینجا کلیک نمایید 

نرم افزار شناختی و تقویت حافظه