نقاشی درمانی درافسردگی سالمندان

نقاشی درمانی درافسردگی سالمندان چه تاثیراتی دارد؟

هدف نقاشی‌ درمانی، فراهم آوردن فرصتی برای افراد بود تا از طریق رنگ ها و خطوط، احساسات، عواطف، نیازها و حتی دانسته‌ های خود را آزادانه و به نحوی که مایل هستند بیان کنند. نقاشی و سایر هنرها، مانند پلی میان دنیای درون و واقعیت‌ های بیرونی قرار می‌ گیرند و تصویر مانند یک مـیانجـی در فاصله ایـن دو عمل کرده و جنبه‌ های خودآگاه و ناخودآگاه، گذشته، حال و آیندهٔ فرد را بازگو می‌ کند.

سالمندان در بیان احساسات و افکار خود بسیار متفاوت هستند. شخصیت آنها که با تاثیر همه عوامل ارثی و محیطی و موقعیت هایی که در آن واقع می شوند شکل گرفته است کیفیت و کمیت این بیان را تعیین می کند برخی از سالمندان  در بیان حرف های خود  در یک جمع هرچند صمیمی یا رسمی دچار مشکل می شوند . و توانایی استفاده ا ز کلمات به طور مناسبی را ندارند و به همین علت ارتباطات آنها محدود می شود .به کارگیری ابزار هنری طی هنردرمانی مانند نقاشی درمانی  به آنها کمک می کند که احساسات خود را به راحتی بروز دهند.

 اهداف نقاشی درمانی درافسردگی سالمندان :

 افزایش قدرت تمرکز، مهارت حافظه و خلاقیت

درک خویشتن

پی بردن بردن نحوه رابطه خود با دیگران 

کاهش استرس و اضطراب

تقویت حس خودکارآمدی و مثبت اندیشی

پرورش صفات مثبت و ایجاد انگیزه

رویارویی با مشکلات و تقویت مهارت حل مسئله

افزایش میزان امید به زندگی

کنترل خشم

تقویت مهارت بین فردی

چه موقع از نقاشی درمانی استفاده می شود؟

از نقاشی درمانی می‌توان برای درمان محدوده وسیعی از اختلالات شناخی و درماندگی‌های روانی نظیر افسرگی، اضطراب، بی خوابی، پرخاشگری و …  استفاده کرد. در بسیاری موارد، ممکن است همراه با سایر روش‌های روان‌درمانی مانند گروه درمانی یا درمان‌شناختی- رفتاری به کار گرفته شود

نقاشی  درمانی برای بهبود بیماران از ضربه های شدید روانی و آسیبهای جدی ، اغلب مفید بوده است. همچنین هنر درمانی می تواند راهی برای ثبت و درک بهتر از تفکر و احساسات افرادی که بیماریهای مزمنی مانند پارکینسون و آلزایمر دارند ، ارائه دهد.