نمایش درمانی در سالمندان

نمایش درمانی در سالمندان با به کارگیری روند کمکی و غیر دارویی و با استفاده از تکنینک‌های مختلف و نمایش برای حل مسائل روحی، روانی و رفتاری و حتی شناختی سالمند اهمیت دارد.

هر اجرا نمایش باعث ایجاد یک نقش در سالمند و برانگیختن افراد و تفکرهای مختلف آنان در حین اجرا می شود فرآیند تئاتر درمانی هنر ابزاری رای اصلاح رفتاری انسان‌ها و نمایش‌های مختلف آن در ابراز احساسات درونی و رشد شخصیت فردی کمک کننده است .

علائم افسردگی در سالمندان شامل احساس عجز و ناتوانی، بدبینی نسبت به آینده، احساس منفی نسبت به گذشته، از دست دادن اعتماد به نفس، کاهش انرژی و علاقه، احساس گناه، افکار خودکشی، اختلالات شناختی، شکایت جسمی،اشکال در خواب و اشتها، انزوای اجتماعی، از دست دادن انگیزش و حسادت به دیگران است

درمان افسردگی سالمندان به نوع و شدت نشانه‌های افسردگی، زمینه افسردگی مانند بیماری جسمی، تضادهای خانوادگی، استرس‌های موقعیتی، دید بیمار نسبت به افسردگی و موقعیت، که به تأثیرات فرهنگی، اجتماعی برمی گردد و قابلیت به کارگیری روش درمانی بستگی دارد. اما به طور کلی طول درمان افسردگی در سالمندان بیشتر است.

نمایش درمانی و تاثیر آن بر روحیه  سالمندان

اهداف نمایش درمانی در سالمندان :

  • تخلیه هیجانی و روحی

  • افزایش سطح استقلال

  • توانمندسازی در سالمندان

سالمندان درجلسات نمایش درمانی  به دور از سنی که درآن قرار دارند خود را درقالب نقش ها قرار می دهند و با ایجاد خلاقیات به ذهن و روح خود کمک می کنند .

فواید تئاتر درمانی در سالمندان

–         بهبود افسردگی

–         تقویت حافظه

–         افزایش اعتماد به نفس

–         کاهش احساس ناکامی، خود کم بینی، خشم در سالمندان 

نمایش هایی با موضوعات انتخابی خودشان مثل داستان های شاهنامه، نمایش خانواده، نمایش بی کلام و …  که اغلب نمایشنامه‌ های ساده و کوتاه دارند ولی  با پیچیدگی صحنه‌ها حافظه‌ی سالمندان را به چالش کشیده شده و به آنها کمک می شود تا خودشان را در قالب متن ابراز کنند و خلاقیتشان را افزایش دهند. و حتی خشم نهفته در درون را با توانایی هنری خود بیرون بریزند.