پانته آ توکلی

اینجانب پانته آ توکلی از  سال ۱۳۷۲ به آموختن مهارت  یوگا پرداختم و موفق به دریافت مدرک  مربیگری در بخش یوگا شدم ، در سال۱۳۷۹ به ادامه افزایش مهارت های ورزشی روی آوردم و  دریافت آموزش خود را در تایچی شروع کردم   بعد از موفق شدن گرفتن مدرک آن در سال ۱۳۹۱ آموزش  تایچی را در یک باشگاه واقع در ستارخان به نام* برترین های دوران *آغاز نمودم ، در این دوره  به ادامه فعالیت خود همزمان به صورت گرفتن شاگردان خصوصی و برگزاری کلاس در منزل نیز ادامه دادم   و  در سال ۱۳۹۵ با علاقه به محیط مرکز روزانه سالمندان یاس و محیط صمیمی و کادر مهربان تصمیم به همکاری در بخش تایچی در این مرکز را گرفتم و در حال حاضر همکاری بنده با این مرکز ادامه دارد.

پانته آ توکلی