کیفوز ستون مهره ها

کیفوز ستون مهره ها بیماری است که انحنا طبیعی ستون فقرات را بر هم می زند .فقرات در بدن ما دارای انحنا های متفاوتی در مناطق مختلف ستون فقرات می باشد، گرد بودن در قسمت ستون فقرات سینه ای تا حدودی طبیعی که وقتی از میزانی بیشتر شوداختلال کیفوز نام می گیرد در واقع تعریف کیفوز، قوز ستون فقرات  به سمت جلو در ستون مهره ها می باشد.

کیفوز ستون مهره ها

ستون فقرات براساس عکس های رادیوگرافی و آناتومی ثبت شده از مهره اول گردنی تا دوازدهم سین های دارای قوسی بین ۲۰ تا ۴۵ درجه زاویه می باشد اگر این قوس از ۵۰ درجه بیشتر اختلاف پیدا کند غیر نرمال و غیر طبیعی شناخته می‌شود و در واقع دچار بیماری های مختلف با علامت کیفوز دیده می شود

بیماری های مختلفی با  کیفوز ممکن است در ستون مهره ها ایجاد گردد و  به همراه با سایر انحناهای غیرطبیعی بدن دیده می شود مثلاً در بیماری نوروفیبروماتوز  ستون مهره ها همراه با انحنای رو به جلو که همراه با اسکولیوز می باشد که به آن کیفواسکولیوز گفته می شود

کیفوز انواع متفاوت دارد که در اینجا به صورت مختصر هر کدام را توضیح میدهیم

کیفوز وضعیتی

افزایش قد بیش از ۵۰ درجه در نوجوانان و در دختران بیشتر به صورت یک بیماری  با کیفوز وضعیتی شناخته می‌شود که در این عارضه دختران جوان و چاق که تحرک و ورزش و فعالیت بدنی پایینی دارند این نوع کیفوز را به دنبال خواهند داشت بعضی از موارد در کیفوز وضعیتی به دلیل بیماری‌های مفصل لگنی و ران ها می باشد مثلاً دررفتگی های دو طرفه ران می توانند این حالت را در ایستادن ایجاد کند شایع ترین نوع کیفوز در ستون مهره ها این نوع شناخته شده است

کیفوز شوئرمن

این بیماری هم در طیف سنی ۱۰ تا ۱۶ سال در دوره نوجوانی با افزایش شدت قوس ستون مهره ها ایجاد می گردد که همراه با درد در ایستادن و نشستن های دراز مدت می باشد حتی زمانی که فعالیت های بدنی و ورزشی داشته باشند این درد همراه آن ها می ماند بعد از پایان دوره نوجوانی این بیماری خود به خود بهبود می‌یابد

کیفوز مادرزادی

این بیماری مربوط به انحراف  ستون مهره ها و تشکیل نامناسب آنها در زمان جنینی و در شکم مادر می باشد که در واقع چند محل ستون فقرات ممکن است به هم چسبیده یا به شکل ناقص تشکیل شده باشند و در نتیجه بعد از تولد رشد ستون فقرات بچه دچار مشکل میشود که به آن کیفوز مادرزادی گفته می شود

درمان کیفوز هم از راه درمان های غیر جراحی  و هم از درمان های جراحی در شدت های متفاوت انجام می شود در واقع یکی از درمانهای غیر جراحی آن تمرین درمانی و تقویت عضلات اطراف ستون مهره ها می باشد که پزشک معالج توسط تجهیزات کمکی مانند برس های مختلف به درمان کیفوز کمک کند اگر درجه زاویه قوس ستون مهره ها بیش از ۷۵ درجه باشد دیگر درمانهای غیر جراحی برای آن میسر نمی باشد بنابراین از درمان جراحی با استفاده از پیچ و مهره توسط ارتوپد انجام می گردد.