فتق دیسک گردن چیست

فتق دیسک گردن چیست و چگونه ایجاد می شود؟ ستون فقرات  ازجنس غضروف است که در بین مهره ها قرار گرفته و در تسهیل حرکات مهره ها نقش دارد علاوه بر آن در میزان فشار وارد شده به ستون فقرات یکی از عوامل تعدیل نیرو و جذب ضربه می باشد با افزایش سن و ورود […]

ادامه