تاندونیت روتاتور کاف

تاندونیت روتاتور کاف چیست و چگونه ایجاد می شود ؟شانه یکی از مناطقی از بدن می‌باشد که مجموعه‌ای از ماهیچه ها و تاندون های انعطاف پذیر و ضخیم وجود دارد این عضلات در کنار هم منطقه به نام روتاتور کاف ایجاد می کند که مجموعه سه عضله می باشد و به عنوان عضلات چرخ دهنده […]

ادامه