فیبرومیالژی

فیبرومیالژی با همان سندروم دردهای منتشر و مزمن عضلانی در همه نواحی بدن شناخته شده است به طوری که درمعاینه نقاط حساس به فشار درد ایجاد می شود یکی از علائم همراه دیگر این بیماری خستگی مفرط می باشد که به صورت مزمن و طولانی مدت فرد بیمار را درگیر میکند در این بیماری به […]

ادامه