واریس و راههای درمان آن

واریس در بدن انسان چیست و چگونه ایجاد می شود ؟درون بدن انسان سیاه رگ های متفاوتی با اندازه ها و سطوح متفاوت وجود دارد که در قسمت ساق  این رگ های سطحی سطح بیشتری را در بر می گیرند و بیشترین آسیب هم به رگ های سطحی در این قسمت وجود دارد چرا که […]

ادامه