بیماری ALS چیست ؟

 بیماری ALS چیست ؟مخفف  بیماری اسکلروز جانبی آمیوتروفیک می باشد و یک بیماری پیش رونده و به تدریج و  زمان، وخیم تر  می شود. این بیماری، به عصب های درون مغز و طناب نخاعی که مسئول کنترل ماهیچه ها است صدمه می زند با تضعیف ماهیچه ها، راه رفتن، حرف زدن، خوردن و تنفس سخت […]

ادامه