تکنیک رهایی حال بد در تنهایی

حس تنهایی کردن برای زمان کوتاه و دوره ای مشکل عادی هست که همه ما باهاش برخورد داشتیم  و علتی برای نگرانی در این مورد  وجود ندارد، اما زمانی که این موارد با دوره های متعدد و طولانی خودش رو در زندگی من نشان می ده می‌تونه برای جسم و روان ما  عواقب جدی به […]

ادامه