برنامه های سرگرمی و اوقات فراقت

مرکزتوانبخشی روزانه سالمندان یاس با برنامه های سرگرمی و اوقات فراقت سعی در ترغیب سالمندان به زندگی شاد در این دوران دارد  و شما می توانید  در کنار ما برای بهبود کیفیت زندگی خود در دوران سالمندی روزهای پر از شادی را در محیطی امن تجربه کنید.برنامه های سرگرمی و اوقات فراقت مرکز یاس شامل […]

ادامه