وقتی خوابت نمیاد

وقتی خوابت نمیاد اولین کاری که باید بکنی، اینه که از رختخواب بلند شی چون رختخواب فققط مخصوصه خوابه. اگرفکر و خیال مانع خوابیدنت شده یک ربع زمان بگیر بعد مثل ابر سیاه فکرای بدو کنار بزن اگه باز هم ذهنت درگیره با صدای بلند تو ذهنت تابلوی ایست رو مجسم کن. فکرالکی ممنوع حالا […]

ادامه