تنیس البو

یکی از قسمت های مهم در حرکت دست  آرنچ  دست می باشد که معمولاً با  بیماری های مختلف از جمله تنیس البو  دچار آسیب می شود یکی از این بیماری ها که شایع ترین علت درد آرنج می باشد تنیس البو یا التهاب تاندون در قسمت خارجی آرنج می باشد که به نام بیماری تنیس […]

ادامه