تکنیک آرام سازی بدن

وقتی درد و بیماری رنجورت کرده چگونه میتوانی خودت به جسمت کمک کنی؟ تکنیک آرام سازی بدن این راه را نشان شما می دهد.  اول از همه باید بیماریتو با دلو جون قبول کنی.  برای انجام تکنیک آرام سازی بدن ابتدا پذیرش درد و بیماری اهمیت دارد. می دونم الان می پرسی مگه همچین چیزی […]

ادامه