درد سیاتیک کمر و پا

کمر درد در سالمندان می تواند علت های متفاوتی داشته باشد که یکی از این علت ها درگیری سیاتیک  کمر و پا  و درنتیجه ایجاد درد سیاتیک کمر و پا است، سیاتیک به عنوان یکی از عصب های مهم بدن از ریشه اعصاب کمری خارج شده و از قسمت لگن و ران ها ا و […]

ادامه