زخم بستر

زخم بستر به معنای آسیب دیدن بافتهای مختلف بدن بر اثر فشار طولانی مدت روی یک یا چند نوع از بدن ایجاد می شود نام دیگر این بیماری زخم فشاری می باشد بافت های مختلف مانند اپی در و ماهیچه‌ها و پوست درگیر می شود که هر کدام درجه ای از از زخم فشاری را […]

ادامه