طب سنتی در پارکینسون

لرزش دست در حالت استراحت یکی از نشانه های پارکینسون هست که برای سالمند از لحاظ روانی و جسمی مشکل آفرین خواهد شد .طب سنتی در پارکینسون یکی از راه های درمانی نوین جهت کاهش علائم مربوط به بیماری و کاهش پیشرفت بیماری می شود . از آنجایی که داروی اصلی این بیماری داروی لوودوپا […]

ادامه