رماتیسم مفصلی در سالمندان

روماتیسم مفصلی در سالمندان یک بیماری است که با ایجاد  التهاب، درد و تورم مفاصل بدن شروع می‌شود. یک بیماری  مزمن بوده و در طولانی باعث تخریب مفصل می شود. در آمار جدید ازتعداد صد نفر، یک نفر در زمان زندگی خود به این بیماری مبتلا می‌شود. روماتیسم مفصلی با  زمینه خانوادگی  و هر سنی […]

ادامه