درمان ای ال اس

 ای ال اس ( ALS ) یا بیماری لوگر یک بیماری عصبی-عضلانی می باشد که به عصب هایی در مغز و نخاع شما که مسئول تحریک ماهیچه های بدن هستند حمله می کند و توان راه رفتن، صحبت کردن، غذا خوردن و نفس کشیدن را از فرد سلب می کنند.  درمان ای ال اس دارد […]

ادامه