فیزیوتراپی سکته مغزی

سکته مغزی یکی از بیماری های مهم عروق مغزی می باشند که باعث می‌شود خونرسانی و اکسیژن رسانی به بخش‌های مختلف مغز مختل شود و فیزیوتراپی سکته مغزی نقش مهمی در احیا فرد بعد از سکته دارد  با افزایش سن و ورود به سنین سالمندی بخاطر ضعیف بودن رگهای خونی و شریان های مغزی و […]

ادامه