کنترل دیابت در سالمندی

 کنترل دیابت در سالمندی مقوله مهم در جهت ثبات وضعیت سالمندان در طول عمر خود می باشد بنابراین کنترل مناسب قند خون در طول روز برای جلوگیری از ایجاد دیابت بسیار اهمیت دارد .افزایش قند خون به صورت غیر طبیعی به دلایل مختلفی در سالمند ایجاد می‌شود که یکی از آنها مقاومت به انسولین در […]

ادامه