درمانهای غیر دارویی فیبرومیالژی

آستانه درد در افراد مبتلا به فیبرومیالژیا بسیار پایین است و کاهش آستانه درد و افزایش حساسیت مغز ز نسبت به علامت درد باعث می شود که این افراد بسیار در رنج قرار داشته باشند بنابراین راهکارهای درمانی به صورت غیر دارویی و شیمیایی می‌توانند با توجه به تحقیقات تازه اثرگذار باشد و درمانهای غیر […]

ادامه